EN CZ DE PL HU SK

Iteris a Otonomo spolupracujú na odomykaní granulárnych dát o mobilite

Platformu mobility Otonomo si spoločnosť Iteris vybrala na podporu svojich riešení dopravného spravodajstva pre verejný a súkromný sektor.

Spoločnosť Iteris oznámila viacročnú dohodu o integrácii dát prepojených vozidiel dostupných prostredníctvom Otonomo Smart Mobility Data Platform do svojho riešenia ClearMobility.

>> IOT NETWORK NEWS >>