EN CZ DE PL HU SK

Nový trend slovenských firiem: prenájom výpočtovej kapacity v cloude

cloud

Čoraz viac firiem na Slovensku prechádza digitálnou transformáciou kvôli zabezpečeniu vyššej efektivity a konkurencieschopnosti svojho podnikania. Podľa IT spoločnosti GAMO sa v rámci digitalizácie dopyt po cloudových službách oproti minulému roku zdvojnásobil. Cloud firmám zjednoduší správu IT systémov, zabezpečí dáta a umožní venovať viac času ich rozvoju.

Firmy z rôznych odvetví využívajú cloudové riešenia na mieru na bezpečné uloženie citlivých dát, na ovládanie podnikových systémov a rôznych aplikácií, ako aj na riadenie výrobných liniek. Riešenie virtuálnej pracovnej plochy (VDI – Virtual Desktop Infrastructure) používa výpočtovú kapacitu samotného cloudu a nezaťažuje tak firemné koncové zariadenia, z ktorých sú konkrétne programy ovládané. „Firmy tak môžu na prácu koncových používateľov nakúpiť lacnejšie špecializované zariadenia, na ktorých nebudú uložené žiadne dáta, ktoré by bolo možné odcudziť. Tie sú v profesionálne zabezpečenom dátovom centre. Cloud rovnako umožňuje ovládať programy a aplikácie z rôznych typov zariadení, a to aj na diaľku,“ vysvetľuje Ivan Luby, technický riaditeľ spoločnosti GAMO, ktorá sa na cloudové technológie špecializuje.

Bezpečnosť aj úspora nákladov

Prechodom z klasických firemných serverov do cloudu získavajú firmy aj prehľad o presne definovaných poplatkoch za prevádzku cloudového riešenia. Odpadá im nutnosť neustálej obmeny hardvéru i softvéru vo vlastnej serverovni, chod cloudovej technológie zabezpečuje priamo jej poskytovateľ. „Cloud prináša firmám efektívnejšie plánovanie a alokáciu financií do IT, ako aj možnosť vynaložiť čas ušetrený správou IT systému na rozvoj spoločnosti a jej podnikania. Podľa našich údajov sa aj vďaka týmto výhodám v porovnaní s minulým rokom zdvojnásobil dopyt po cloudových riešeniach medzi firmami na Slovensku,“ dodáva Ivan Luby. Kvôli komplikovanému plánovaniu a nákupu diskov, procesorov a licencií sa doteraz bežné podnikové serverovne stávajú minulosťou. Ich miesto čoraz častejšie preberá používateľsky pohodlný cloud, ktorý firemné servery prevyšuje aj úrovňou zabezpečenia pred kybernetickými útokmi.

Zdroj: touchit.sk