EN CZ DE PL HU SK

Počet vozidiel na vodík prekročí v roku 2027 milión

Výskum spoločnosti Juniper odhaľuje, že sú stále životaschopnejšie alternatívou k batériovým elektrickým vozidlám, pričom hlavní výrobcovia automobilov do tohto sektora investujú.

Počet vodíkových vozidiel v prevádzke celosvetovo presiahne v roku 2027 jeden milión, z viac ako 60 000 v roku 2022.

>> IOT NETWORK NEWS >>

Generated by Feedzy