EN CZ DE PL HU SK

Partneri poskytnú komplexné riešenie pre múdre mestá a IoT

Spoločnosti Senet a Ready Wireless sa spojili, aby dodali end-to-end podnikové a komunálne riešenia IoT, ktoré kombinujú platformu pre správu aplikácií IoT a vizualizáciu dát Ready Wireless a sieť LoRaWan na úrovni operátora spoločnosti Senet.

>> IOT NETWORK NEWS >>